20Jun2019

Mauli foundation volunteers giving tree plants to small children at Madhyamik Vidyalaya, Bambarud (MH) also
the small volunteer of Mauli foundation (from the USA) giving the valuable speech on the importance of tree to the children in a good way.

माध्यमिक विद्यालय बांबरुड (महादेवाचे ) इथे मुलांना रोप देतांना माऊली फाऊंडेशन चे कार्यकर्ते.अमेरिकेतून आलेल्या माऊली फाऊंडेशन च्या लहानग्या कार्यकर्त्या अंजली सूर्यवंशी यांचे वृक्ष किती महत्वाचे यावर लहानसे पण लहान मुलाना त्यांच्याच भाषेत समजेल अशे भाषण.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit